Hvem er du?

"Erhverv, det personlige lederskab og idræt” er et tilbud til dig med en videregående uddannelse – fx bachelor/kandidat, pædagog, socialrådgiver, folkeskolelærer, uddannelsesvidenskab, innovation og entrepreneurship mv. Din uddannelsesmæssige baggrund er altså ikke afgørende, men da det er i samarbejde med en idrætsorganisation, er det en fordel at have interesse for foreningsliv generelt. Det vigtigste er, at du klar til at udvikle dig selv og er åben for nye jobmuligheder. Målet er, at du kommer i job indenfor dit fagområde eller et – for dig – helt nyt fagområde.

Hvad består forløbet af?

Forløbet afvikles  27. februar 2023 og slutter 24.maj 2023. Der indledes med undervisning i ledelsesteori, selvindsigt og netværk. Den første praktik gennemføres i et idrætsmiljø; fx en idrætsklub. Den anden i en lille eller mellemstor virksomhed. Alle deltagere vil få en mentor, som følger dem i praktikken.

Tilmelding til informationsmøde:

For at kunne deltage, så er det er en forudsætning, at kandidaten deltager i informationsmødet den 9. februar 2023. Tilmelding til informationsmødet sker ved at sende ovenstående til vtv@aarhus.dk – att.: Kirsten Simonsen og Claus Bang Møller.

Læs mere her:

Kontaktperson i Jobcenter Aarhus

Kirsten Simonsen og Claus Bang Møller
Mail: vtv@aarhus.dk
ATT: Kirsten Simonsen og Claus Bang Møller