Vi tilbyder beskæftigelses- og aktivitetstilbud til voksne med psykisk udviklingshæmning, fysisk handicap og erhvervet hjerneskade. I tilbuddene arbejder vi mod fortsat udvikling og senere inklusion på arbejdsmarkedet eller i frivillig, ulønnet beskæftigelse, hvor det er muligt.