Vi tilbyder en række aktiviteter, der er tilpasset den enkeltes behov. Vi har fokus på at skabe en meningsfyldt, relevant og vedkommende hverdag. Vi støtter hver enkelt borger i at udvikle hans eller hendes psykiske, sociale og fysiske kompetencer.
Vi inddrager borgerne gennem et brugerråd, hvor de kan deltage i beslutninger. 
Vi giver tilbud til omkring 50 borgere.

Personalet

Personalet er pædagogisk uddannet. Desuden er der teknisk og administrativt personale.

Lovgrundlag

Aktivitetscentret drives efter servicelovens § 104 om aktivitets- og samværstilbud til voksne med udviklingshæmning.