Vi prioriterer at skabe et udviklingsstimulerende miljø, hvor nærvær og glæde er en vigtig del af dagligdagen. Vi giver nærvær og berøring, så beboerne har det godt, fysisk og psykisk.

Borgerne inddrages så vidt muligt, så de kan få størst mulig indflydelse på deres eget liv.

Med udgangspunkt i borgernes udviklingsniveau, er basal tryghed og omsorg grundlaget for vores pædagogiske indsats.

Vi har 28 pladser.

Personalet

Personalet er pædagogisk uddannet.

Lovgrundlaget

Aktivitetstilbuddet er etableret efter § 104 i serviceloven om aktivitets- og samværstilbud.