Vi har et idræts- og sundhedscenter, hvor borgerne kan dyrke idræt, bevægelse, motion, styrketræning, friluftsliv og sund mad.
Vi har også et særligt pædagogisk tilbud til borgere, som har perceptuelle og sanseintegrationsmæssige vanskeligheder, der gør, at de har svært ved at forstå omverdenen og derfor kan have en udadrettet og/eller selvskadende adfærd.
Vi giver tilbud til omkring 80 borgere.

Personale

Vores personale er pædagogisk uddannet. Desuden er der teknisk og administrativt personale.