Vi er et særligt pædagogisk tilbud til borgere, som har perceptuelle og sanseintegrationsmæssige vanskeligheder, der gør, at de har svært ved at forstå omverdenen og derfor kan have en udadrettet og/eller selvskadende adfærd.
Vi planlægger dagligdagen med afsæt i at give den enkelte borger positive oplevelser, mulighed for udvikling og en meningsfuld hverdag. Bevægelse en stor del af hverdagen: der er dagligt gåture i nærområdet, cykelture, boldspil og dans.
Haven indbyder til udendørs aktiviteter med gynger, sandkasser, cykelbane, trampoliner og bålhytte. Derudover tilbyder vi individuelle aktiviteter ud fra den enkelte borgers interesser og behov.
Vi har plads til 24 borgere med udviklingshæmning og stort behov for at blive skærmet.

Personalet

Vores personale er pædagogisk uddannet, og der er teknisk og administrativt personale.

Lovgrundlag

Havkærparken er etableret efter servicelovens § 104 om aktivitets- og samværstilbud til voksne med udviklingshæmning.