Vi er et idræts- og sundhedscenter, som har en bred vifte af aktiviteter med kropslig udfoldelse.

Vores aktiviteter:

 • Hockey
 • Afspænding
 • Friluftsaktiviteter
 • Fitness
 • Fodbold
 • Badminton
 • Floorball
 • Dans og bevægelse
 • Boldspil
 • Lege og aktiviteter
 • Musik
 • Gåture
 • Boccia

Vi underviser også i anatomi og kost.

Vi giver tilbud til cirka 55 borgere.

Personalet

Personalet er pædagogisk og idrætspædagogisk uddannet.

Lovgrundlag

Centret drives efter servicelovens § 104 om aktivitets- og samværstilbud til voksne med udviklingshæmning.