Vi giver voksne med udviklingshæmning mulighed for at bruge og udvikle deres kreative evner i et kunstnerisk miljø og mulighed for at mødes med ligestillede. Målet er, at borgerne kommer ud i offentligheden med deres produktioner.
Kompagni Karavana beskæftiger sig med teaterproduktion og turnerer med mellemrum for at vise forestillinger forskellige steder i landet.
Karavana Band har i 2005 udgivet sin tredje CD. Bandet optræder på festivaler og til kongresser.
Atelier Karavana er en arbejdsplads for kunstnere, der arbejder med billedkunst i bred forstand, som fx tegning, maleri, grafik og skulptur. Værkerne udstilles for at blive solgt på institutioner og virksomheder samt i Galleributik UNIK.
Vi har ikke et fast normeret pladstal, men vi giver tilbud til cirka 30 kunstnere.

Personale

Vores personale består af socialpædagoger, en musiklærer, en værkstedsassistent og forskellige gæstelærere.

Lovgrundlag

Karavana er etableret efter servicelovens § 104 om aktivitets- og samværstilbud til voksne, der har udviklingshæmning.