Når du arbejder på KARAVANA er du en del af et socialt og kunstnerisk fællesskab. Du har mulighed for at bruge og udvikle dine kreative evner i et kunstnerisk miljø.
Du behøver ikke at have prøvet at lave billeder eller teater før. Alt du behøver er at have lysten til det og at være sammen med andre ligesindede, som også har lysten til at lave billedkunst og teater.
Arbejder du på KARAVANA vil du være tilknyttet enten Atelieret eller Kompagniet, men vil i høj grad også være sammen med de andre i daglige fællesaktiviteter, som morgensang og fælles kunstneriske projekter.
Vi giver tilbud til cirka 30 kunstnere.
Kompagni KARAVANA
Kompagniet arbejder med drama og teater i KARAVANAs eget hus og teatersal. I salen laver vi forskellige dramaøvelser, danser og bevæger os til forskellig slags musik. Sommetider laver vi mindre teaterprojekter.

Atelier KARAVANA
I Atelieret arbejder vi med billedkunst i bred forstand, som fx tegning, maleri, grafik, keramik og skulptur. Vi har eget Galleri hvor Atelierets arbejde bliver udstillet, og hvor andre har mulighed for at købe værkerne.

Hvis du er interesseret i købe, er du velkommen til at ringe til os.

Lovgrundlag

KARAVANA er etableret efter servicelovens § 104 om aktivitets- og samværstilbud til voksne, der har udviklingshæmning.