Vi tilbyder forskellige aktiviteter. I planlægning af dagligdagen forsøger vi at give borgerne positive oplevelser, mulighed for udvikling og en meningsfuld hverdag.

Vi arbejder med visuel, genkendelig struktur, eftersom struktur er med til at give den enkelte borger sikkerhed og tryghed i hverdagen.

Bevægelse en stor del af hverdagen, fx har vi daglige gåture i nærområdet, og der er mulighed for at deltage i løb og ridning m.m. Vi drager afsted på oplevelsesture i naturen eller på udflugter med kulturelle formål. Vi har desuden et kreativt værksted, og der er mulighed for lave individuelle aktiviteter som musik, film og at arbejde med computer. Vi har en bålhytte, hvor vi tit laver bål og mad over bål. Vi har mange faste traditioner som idrætsdag, disko-fest og arrangementer for borgerne op til højtider.

Borgerne har mulighed for at deltage i diverse praktiske opgaver. Vi tilpasser vores beskæftigelse og aktiviteter efter den enkelte borgers behov, færdigheder, motivation og interesser. Vi lægger vægt på, at borgeren har størst mulig indflydelse på dagligdagen.

Vi giver tilbud til 37 borgere.