Tilbuddet er midlertidigt lukket.
Her kan voksne med udviklingshæmning møde ligestillede og styrke deres sociale netværk. Hos os er det trygt at ”gå i byen” og møde vennerne.
Medlemmerne af samværstilbuddet og medarbejderne danner, i fællesskab, rammen for hygge, socialt samvær og eventuelle arrangementer.
Klubben er alkoholfri, men du kan købe et måltid varmt mad.
Vi er et åbent tilbud uden fast normeret pladsantal.

Personale

Vores personale er pædagogisk uddannet.

Lovgrundlag

Samværstilbuddet er etableret efter servicelovens § 104 om aktivitets- og samværstilbud.