Vi har en række arbejds- og værkstedstilbud, der ændrer sig i takt med borgernes ønsker og behov. Værkstedet arbejder løbende på at udvikle forskellige beskæftigelses- og aktivitetstilbud til unge og voksne med udviklingshæmning.
Vi prioriterer at være en arbejdsplads for vores borgere og at tilbyde arbejdspraktik, hvor målet er efterfølgende ansættelse på det ordinære arbejdsmarked.
Vores mål er at skabe et spændende og varieret pædagogisk arbejdstilbud, hvor borgerne kan udvikle arbejdsrelaterede kompetencer, sociale relationer og udvikle sig personligt.
Vi har ikke et fast normeret pladstal, men giver tilbud til omkring 80 borgere.

Personale

Vores personale er pædagogisk uddannet. Desuden er der administrativt og teknisk personale.

Lovrundlag

Kompetencecenter Nord er etableret efter servicelovens §103 og § 104 om beskyttet beskæftigelse og om aktivitets- og samværstilbud til voksne med udviklingshæmning.