Vores besøgende er primært beboere fra Skovlunds botilbud og borgere, der bor hjemme hos deres forældre.

Vores målsætning er at skabe et unikt, afskærmet miljø med fokus på livsglæde og nærvær.

I samarbejde med de enkelte beboeres botilbud, laver vi en individuel handleplan. Handleplanen laves i overensstemmelse med borgerens mål for den pædagogiske indsats.

Vi har 19 pladser, og vores personale er pædagogisk uddannet.

Lovgrundlag

Aktivitetscentret er etableret efter servicelovens § 104 om aktivitets- og samværstilbud.

Handleplaner laver vi efter servicelovens §141.