Indsatsen henvender sig til dig, hvis du:

  • Har en funktionsnedsættelse af psykisk, fysisk, sensorisk eller kognitiv karakter
  • Får dagpenge, ledighedsydelse eller er jobparat på kontanthjælp
  • Er motiveret for at komme i arbejde.

Vi støtter dig gennem et målrettet og håndholdt forløb, hvor vi har fokus på dine ressourcer og jobmål. Med det som udgangspunkt tilrettelægger vi en virksomhedsrettet indsats, hvor vi fx:

  • Hjælper dig med at optimere og fokusere dit ansøgningsmateriale
  • Hjælper dig med at afklare jobmål og sætte ord på faglige kompetencer
  • Hjælper dig med at etablere kontakt til virksomheder og iværksætte praktik, løntilskud eller ordinært arbejde
  • Vejleder ift. at italesætte og sætte ord på udfordringer overfor arbejdsgiver
  • Vejleder dig om de landsdækkende handicapkompenserende ordninger.

Du kan få mere information ved at ringe eller skrive til:

Telefonnummer: 89 40 68 00
E-mail: ijobmedhandicap@msb.aarhus.dk