Forløbet henvender sig til voksne med nedsat udvikling af evner og funktionsniveau, dvs. borgere der allerede i barndommen ikke har udviklet alderssvarende kognitive, sociale, motoriske og sproglige færdigheder. Forløbet tager udgangspunkt i at matche borgerens ønsker og kompetencer til et passende arbejdsområde.

Jobpædagogisk støtte

Der ydes støtte fra en jobpædagog. Jobpædagogen besøger borgeren på arbejdspladsen for at støtte såvel borgeren som arbejdspladsen, så ansættelsen bliver en succes for begge parter. Jobpædagogerne hjælper bl.a.  med at skabe struktur og forudsigelighed i arbejdet, med at forstå arbejdsmarkedets skrevne og uskrevne regler og med at skabe rum til udvikling og selvstændighed. Jobpædagogerne vejleder virksomhederne i form af rådgivning og formidling omkring borgernes særlige udfordringer.  

Det er muligt for den enkelte borger at være tilknyttet både et aktivitetscenter i Voksenhandicap og en arbejdsplads med jobpædagogisk støtte på samme tid.

Kontakt Jobcenter Aarhus
Center for Fleksjob og Særlige Virksomhedsindsatser
Silkeborgvej 622, 8220 Brabrand
tlf.: 41 86 44 10