Øvebaner - På vej i job er et projekt der henvender sig til voksne med udviklingshæmning og/eller udviklingsforstyrrelser, der er motiveret for at blive en del af arbejdsmarkedet på sigt. Målgruppen er borgere, der ikke med det samme kan begå sig på arbejdsmarkedet på særlige vilkår i form af støttet beskæftigelse uden forudgående opkvalificering af personlige, faglige og sociale kompetencer. Deltagerne kan være eksempelvis være indskrevet på et aktivitetscenter, men dette er ikke en nødvendighed.

Deltagerne modtager under forløbet på en øvebane enten kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse eller førtidspension.

Under forløbet får deltagerne løbende pædagogisk støtte fra en projektmedarbejder, kaldet ”jobpædagog”. Jobpædagogens rolle er at være brobygger mellem arbejdspladsen og projektets deltagere. Konkret vil jobpædagogen være til stede på arbejdspladsen sammen med deltagerne, og jobpædagogens opgave er at instruere og guide deltagerne i den konkrete opgaveløsning – i tæt dialog og samarbejde med arbejdsgiver.

En øvebane etableres på private arbejdspladser og varer som udgangspunkt i 26 uger. Deltagerne møder to gange om ugen på øvebanen og udfører praktiske arbejdsopgaver. Sideløbende med den praktiske opgaveløsning forestår jobpædagogen undervisningsforløb i sociale spilleregler på en arbejdsplads for deltagerne. Der fastlægges individuelle personlige mål sammen med hver enkelt deltager – det kunne eksempelvis være mål omkring personlig fremtoning, mødestabilitet og adfærd – og deltagerne får efter endt forløb læringsbeviser på deres personlige og faglige kompetencer.

Efter forløbet på en øvebane kan deltagerne få støtte af en virksomhedskonsulent til at komme i en virksomhedspraktik med henblik på ansættelse på særlige vilkår.