I den første samtale du har med virksomhedskonsulenten skal I finde ud af hvad der skal ske fremover og forventningsafstemme. I dette møde deltager også din bostøtte. Ved denne samtale laver I også fælles plan for hvilken indsats, du skal have og skriver ned hvem, der gør hvad. På de næste møder taler I mere konkret om, hvad indholdet i planen skal være.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte:

Virksomhedskonsulent Lillian Bigum
Tlf.: 41 87 24 54
Skriv til os via borger.dk (Husk NemID)