Virksomhedsøvebaner - på vej i fleksjob er et projekt der har til formål at understøtte social inklusion af udsatte fleksjobvisiterede borgere på arbejdsmarkedet. Projektets målgruppe er ledige fleksjobvisiterede borgere, der har udfordringer i forhold til at indgå på en arbejdsplads. Det betyder, at projektets deltagere har et behov for at træne deres faglige og sociale kompetencer og i det hele taget blive klædt på til at indgå på arbejdsmarkedet. Dette får borgerne mulighed for på en øvebane på en ordinær arbejdsplads.

Hensigten med indsatsen er, at deltagerne får mulighed or at udvikle deres arbejdsevne gennem et indslusningsforløb på øvebanen, og derigennem bliver klar til et fleksjob.

Som indslusningsforløb er der etableret øvebaner på en række forskellige private virksomheder i Aarhus Kommune.

Øvebaneforløbet varer som udgangspunkt i 13 uger. Deltagerne møder to gange om ugen på øvebanen og udfører praktiske arbejdsopgaver. Under forløbet får deltagerne løbende støtte fra en virksomhedskonsulent, som vil understøtte deltagernes proces i at komme tættere på arbejdsmarkedet ved at instruere og guide borgerne i den konkrete opgaveløsning. Under øvebaneforløbet vil der være tæt dialog og samarbejde med arbejdsgiver om det enkelte forløb. På denne måde afklares kompetencer og job mål for deltagerne.

Efter forløbet på øvebanen hjælper projektets virksomhedskonsulent deltagerne med at søge fleksjob i øvebanevirksomheden eller med at lave en opsøgende indsats for at finde en fleksjobåbning i en anden virksomhed. Efter ansættelse i fleksjob vil der være mulighed for efter behov at få efterværn i projektet, hvor borgeren støttes i fastholdelse af jobbet. Projektet vil hjælpe med at løse eventuelle udfordringer i ansættelsen ved at være en sparringspartner både for den ansatte og arbejdsgiveren.

Projektet starter fra den 1. marts 2021 og frem til udgangen af 2022. I løbet af projektperioden, er det målet at ca. 180 borgere gennemgår forløbet. I projektperioden modtager Aarhus Kommune midler fra Erhvervsfremmestyrelsen og EU´s socialfond.