”På Tværs” indikerer, at denne Case Competition gribes an på en måde, som sætter tværfagligheden i fokus og der vil skulle arbejdes på tværs af både fagligheder og fagområder. Som deltager skulle man derfor være åben over for at samarbejde med andre fagligheder end sin egen og at arbejde med en case, der potentielt ligger uden for eget fagområde. Herved øges muligheden for at tænke ud af boksen og gribe problemstillinger anderledes an, hvilket er en vigtig kompetence at have som jobsøgende.

Formålet med ”Case Competition – På Tværs” på JOB BootCamp

”Case Competition – På Tværs” er et tværfagligt- og caseorienteret tiltag som normalvis benyttes af virksomheder til at rekruttere medarbejdere. For dimittender og studerende er det en god måde at få en tilføjelse på CV’et, netværke på tværs af fagligheder og fagområder samt komme i dialog med virksomheder omkring konkrete problemstillinger. Det giver også dimittender og studerende en platform til at bruge deres teoretiske viden og kompetencer i et konkurrenceformat, hvor de skal forholde sig til en virkelighedsnær problemstilling. Derudover får virksomhederne også nye ideer og bud på, hvordan de kan løse udfordringer i virksomheden. 

De tre dage så således ud:

Tirsdag d. 20/10: Shop’n’Work workshop for deltagere m. præsentation af virksomheder og cases, udarbejdelse af case-prioriteringsliste.
Onsdag d. 21/10: Tildeling af case-makker og case. Casearbejde starter.                          
Torsdag d. 22/10: Pitch samt kåring af casevindere og uddeling af præmier.

De tre Case-virksomheder var: Skattestyrelsen, Dentsu og Galleri June Bech fra Talentmatch