Det er kommunen, der tager stilling til, om du kan få et fleksjob.

Hvor

Fleksjob er et almindeligt arbejde i en privat eller offentlig virksomhed på nedsat tid. Et fleksjob kan være med særlig skånehensyn.

Når du er ansat, får du løn for det antal timer, du kan arbejde effektivt. Det afhænger af dine skånehensyn og dit timetal, hvad din effektive arbejdstid er. Udover lønnen fra din arbejdsgiver får du et tilskud fra Aarhus Kommune. Tilskuddets størrelse er afhængig af dit lønniveau, og det antal timer du kan arbejde.

Ledig

Hvis du er ledig og godkendt til fleksjob, så modtager du ledighedsydelse. Du kan ikke være medlem af en a-kasse, når du får ledighedsydelse, fordi du ikke kan stå til rådighed for et ordinært job. Har du har indbetalt til efterløn, kan du overføre dette til en fleksydelsesordning, som du modtager, når du kan gå på efterløn.

Betingelser

  • Du skal være under din pensionsalder
  • Du skal have væsentlig nedsat arbejdsevne
  • Du skal have afprøvet alle relevante arbejdstilbud forinden.