Du skal opfylde de samme kriterier, som skal opfyldes for at blive ansat i et fleksjob. I forbindelse med afprøvning af den nedsatte arbejdsevne tages der så vidt muligt hensyn til dine mulighed for fortsat at kunne drive din virksomhed.

Tilskuddet er en del af virksomhedens samlede indtægter og medregnes som udgangspunkt til den almindelige indkomst og beskattes dermed som personlig indkomst. Tilskuddet beregnes som udgangspunkt på baggrund af en ugentlig arbejdstid på 37 timer, også selvom du forud for visitationen har været beskæftiget under 37 timer. 

Hvis dit skånebehov betyder, at der er behov for fravær fra virksomheden, vil dette kunne ske på samme måde som for personer i fleksjob. Hvis du selv ønsker nedsat arbejdstid for eksempel i forbindelse med et ønske om mere tid til familien, er det også muligt. Så beregnes tilskuddet i forhold til den arbejdstid, du vælger.

Det er ikke et krav, at tilskuddet anvendes til at ansætte en person, der kan udføre en del af de arbejdsopgaver, som du på grund af arbejdsevnenedsættelsen ikke længere selv kan udføre. I denne situation er der måske mulighed for at ansætte en personlig assistent efter reglerne i Lov om Kompensation til Handicappede i Erhverv m.v. Det forudsættes dog, at tilskuddet overvejende anvendes til at kompensere for den ekstra udgift til at udføre de opgaver, du ikke selv kan udføre.

Tro og love-erklæring

Du skal ved en tro- og loveerklæring over for kommunen godtgøre, at du personligt deltager i driften af virksomheden, og at der arbejdes inden for de rammer, som tilskuddet beregnes ud fra. Du skal også godtgøre, at arbejdsvilkårene er tilrettelagt i overensstemmelse med den nedsatte arbejdsevne.

Det er en forudsætning, at virksomheden leverer varer eller ydelser mod vederlag, og du skal oplyse virksomhedens overskud eller underskud til skattevæsenet.