Tilmelding til ordningen

Når du bliver visiteret til fleksjob – det vil sige godkendt til fleksjob – vil du automatisk blive tilmeldt ordningen og få tilsendt indmeldelsesblanket og informationsmateriale fra Udbetaling Danmark.  Du går så fra at indbetale til efterlønsordningen til at indbetale til fleksydelse. 

Du kan læse mere om fleksydelsesordningen på borger.dk