Formålet med at yde tilskud til hjælpemidler er at støtte, at du kan få og deltage i beskæftigelsestilbud, samt opnå eller fastholde et arbejde.

For at du kan få et hjælpemiddel, skal det have afgørende betydning for, at du kan deltage i tilbuddet, eller at det pågældende hjælpemiddel kompenserer for din eventuelle begrænsning i arbejdsevnen.

Det er også en betingelse, at hjælpemidlet ikke er almindeligt forekommende på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen.