Når du bliver tilknyttet virksomhedskonsulenterne, starter du med at deltage i et introforløb. Introforløbet strækker sig over 3 dage, à 2½ timers varighed pr. dag.

I introforløbet er der fokus på, hvordan du optimerer din jobsøgning, så du hurtigst muligt er videre i fleksjob.

Forløbet

  • Du bliver introduceret til fleksjobordningen, reglerne og samarbejdet med virksomhedskonsulenten.
  • Afklaring af dine værdier og kompetencer i forhold til at finde et egnet fleksjob.
  • Du får hjælp og sparring til at udarbejde dit jobsøgningsmateriale (lovpligtig CV på jobnet.dk og kompetencekort).

Vi arbejder målrettet med dit cv, som du får hjælp og sparring til. Ikke mindst bliver du klædt på til mødet med virksomhederne og får redskaber til hvordan, du selv sparker døren ind til dit nye job.

Målet er, at du har en klar plan for din jobsøgning, når kurset er slut. Det kræver ingen forudsætninger at deltage i forløbet – alle kan være med uanset baggrund og forkundskaber. Vi hjælper med det, du måtte finde svært.