En personlig assistent hjælper med de arbejdsfunktioner, som en person med et handicap eller en funktionsnedsættelse ikke selv kan klare. Det kan dreje sig om at hente og bringe, tage tunge løft, læse op, fungere som sekretær, tolke for døve, føre bil i arbejdsrelaterede situationer og lignende.

Varig funktionsnedsættelse betyder, at funktionsnedsættelsen ikke er af midlertidig eller forbigående karakter.

Du kan ikke få personlig assistance til almindelig medhjælp - eller til at vikariere for dig selv.

Jobcenter Aarhus vurderer konkret i din sag, om du har behov for en personlig assistent.