Du kan få personlig assistance, hvis du på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for personlig assistance til at udføre bestemte dele af de daglige arbejdsopgaver - også som fleksjobvisiteret.

Varig funktionsnedsættelse betyder, at funktionsnedsættelsen ikke er af midlertidig eller forbigående karakter.

Du kan ikke få personlig assistance til almindelig medhjælp - eller til at vikariere for dig selv.

Jobcenter Aarhus vurderer konkret i din sag, om du har behov for en personlig assistent.