Her kan voksne med udviklingshæmning møde ligestillede og styrke deres sociale netværk. Hos os er det trygt at  ”gå i byen” og møde vennerne.
Medlemmerne af samværstilbuddet og medarbejderne danner, i fællesskab, rammen for hygge, socialt samvær og eventuelle arrangementer.
Det er muligt at købe et måltid varmt mad i klubben tirsdag og torsdag aften, hvor der er længe åbent. Klubben er alkoholfri.
Vi er et åbent tilbud uden fast normeret pladsantal.

Personale

Vores personale er pædagogisk uddannet.