Mentorstøtte er en personlig støtte, hvor borgeren hjælpes med at opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, uddannelse, arbejde mv.

Mentors konkrete opgaver kan fx være:

 • at hjælpe borgeren til at håndtere barrierer, der forhindrer deltagelse i forløb
 • at rådgive borgeren om, hvordan man kan komme i gang med uddannelse eller få et job
 • at rådgive og støtte borgeren ved problemer på uddannelse eller arbejdsplads
 • at hjælpe borgeren med at få struktur på hverdagen
 • at hjælpe borgeren med kontakten til andre myndigheder
 • at støtte borgeren i kontakten til fx læge, bank, udlejer mv.
 • at vejlede og støtte borgeren i dennes ønsker til fremtiden
 • at hjælpe borgeren med at få fokus på egne ressourcer og kompetencer
 • at støtte borgeren i at bruge og udvide sit personlige netværk at støtte borgeren i sproglige og kulturelle udfordringer.

I denne folder kan du læse mere om samarbejdet med jobcentret, og hvad det vil sige at være mentor.
Se folderen Mentor i Jobcenter Aarhus

Hvis du ønsker at blive tilknyttet det eksterne mentorkorps, skal du kontakte mentorkoordinatorerne på en af følgende mailadresse:

 • Mentorkoordinator for målgrupperne dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, jobafklaring, integration og ressourceforløb over 30 år:
  Skriv sikkert til os
 • Mentorkoordinator for målgruppen unge under 30 år:
  Skriv sikkert til os

I emnefeltet skal du skrive ”henvendelse til mentorkoordinator”.