Mentorstøtte er en personlig støtte, hvor borgeren hjælpes med at opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, uddannelse, arbejde mv.

Mentors konkrete opgaver kan fx være:

  • at hjælpe borgeren til at håndtere barrierer, der forhindrer deltagelse i forløb
  • at rådgive borgeren om, hvordan man kan komme i gang med uddannelse eller få et job
  • at rådgive og støtte borgeren ved problemer på uddannelse eller arbejdsplads
  • at hjælpe borgeren med at få struktur på hverdagen
  • at hjælpe borgeren med kontakten til andre myndigheder
  • at støtte borgeren i kontakten til fx læge, bank, udlejer mv.
  • at vejlede og støtte borgeren i dennes ønsker til fremtiden
  • at hjælpe borgeren med at få fokus på egne ressourcer og kompetencer
  • at støtte borgeren i at bruge og udvide sit personlige netværk at støtte borgeren i sproglige og kulturelle udfordringer.

I denne folder kan du læse mere om samarbejdet med jobcentret, og hvad det vil sige at være mentor.
Se folderen Mentor i Jobcenter Aarhus

Hvis du ønsker at blive tilknyttet det eksterne mentorkorps, skal du kontakte mentorkoordinatorerne på en af følgende mailadresse:

I emnefeltet skal du skrive ”henvendelse til mentorkoordinator”.