Jobcenter Aarhus

Værkmestergade 5
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 68 00

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9-14, torsdag til kl. 17
Telefontider: Mandag-fredag kl. 8-15, torsdag til kl. 17

Job og VirksomhedsService 

Værkmestergade 5
8000 Aarhus C
Telefon: 87 13 41 03
Skriv sikkert til os

VirksomhedsService
Værkmestergade 13A
8000 Aarhus C
Telefon: 87 13 41 11
Skriv sikkert til os

Jobinfo
Værkmestergade 5
8000 Aarhus C
Spørgsmål om Jobnet på telefon: 87 13 41 08

Fleksjob og Særlige virksomhedsindsatser
Silkeborgvej 622
8220 Brabrand
Telefon: 41 86 44 10
Skriv sikkert til os

Team Jobrotation
Værkmestergade 13A
8000 Aarhus C
Skriv sikkert til os

Unge, Job og Uddannelse 

Kalkværksvej 40
8000 Aarhus C
Telefon: 87 13 41 05
Skriv sikkert til os

Unge, Job og Uddannelse - Visitationen
Kalkværksvej 40
8000 Aarhus C
Telefon: 87 13 41 04

Ungdommens Uddannelsesvejledning
Telefon: 89 40 59 75
Skriv sikkert til os

EGU Aarhus- ErhvervsGrundUddannelse
Skriv sikkert til os

Straksaktivering
Skriv sikkert til os

Alléskolen
Toldbodgade 5 2 sal
8000 Aarhus C
Skriv sikkert til os

Job, Udsatte og Socialpsykiatri

Center for Job og Integration
Værkmestergade 15 B
8000 Aarhus C
Telefon: 87 13 66 22
Skriv sikkert til Center for Job og Integration

Center for Forebyggelse og Rehabilitering 
Gunnar Clausens Vej 90
8260 Viby
Telefon: 87 13 66 11
Skriv sikkert til Center for Forebyggelse og Rehabilitering

Åbningstider: Mandag - torsdag kl. 8:00-15:00
Fredag kl. 8:00 - 14:00

Job, Sundhed og Ydelse

Job og Sundhed
Vejlby Centervej 52
8200 Aarhus N
Telefon: 87 13 41 10
Skriv sikkert til os

Fastholdelsesteamet
Vejlby Centervej 52
Telefon: 41 85 50 25
Skriv sikkert til os

Sociallægeinistitutionen 
Fredens Torv 6
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 30 91
Skriv sikkert til os

Ydelsescenter Aarhus:

Sygedagpenge
Værkmestergade 15 B
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 55 55
Skriv sikkert til os

Kontanthjælp og Ansøgning
Værkmestergade 15 B
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 20 00
Skriv sikkert til os

Fleksafdelingen
Værkmestergade 15 B
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 20 00
Skriv sikkert til os

Pensionsafdelingen
Værkmestergade 15 B
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 20 00
Skriv sikkert til os

Ledighedsydelse og Fleksløntilskud
Værkmestergade 15 B
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 20 00
Skriv sikkert til os