Linkene herunder åbner på borger.dk. Du logger enten ind med dit eget NemId eller med virksomhedens NemID - hvis de har et cvr-nummer.

Tilbagemeldingsskema-mentor i Job, Sundhed & Ydelse
Er du mentor for en borger, der er i jobafklaringsforløb eller modtager sygedagpenge skal du via denne postkasse udfylde tilbagemeldingsskemaet:
https://selvbetjening.egki.dk/751/751-29111807455798

Tilbagemeldingsskema-mentor i Job, Udsatte og Socialpsykiatri - Integration, Kontanthjælp samt Ressourceforløb og Særlige Virksomhedsindsatser
Er du mentor for en borger i en af følgende målgrupper skal du via linket udfylde tilbagemeldingsskemaet:

  • Kontanthjælpsmodtager over 30 år (aktivitetsparat)
  • Borger i ressourceforløb over 30 år
  • Integrationslovspersoner.

https://selvbetjening.egki.dk/751/751-31011908220647

Tilbagemeldingsskema-mentor i Unge, Job & Uddannelse
Er du mentor for en borger, der er under 30 år skal du via denne postkasse udfylde tilbagemeldingsskemaet:
https://selvbetjening.egki.dk/751/751-31011908235910

Tilbagemeldingsskema-mentor i Job & Virksomhedsservice 
Er du mentor for en borger i en af følgende målgrupper skal du via linket udfylde tilbagemeldingsskemaet:

  • Dagpengemodtager (A-kasse)
  • Kontanthjælpsmodtager over 30 år (jobparat)
  • Borger der er godkendt til fleksjob

https://selvbetjening.egki.dk/751/751-31011908251689