Linkene herunder åbner på borger.dk. Du logger enten ind med dit eget NemId eller med virksomhedens NemID - hvis de har et cvr-nummer.

Tilbagemeldingsskema-mentor i Job, Udsatte og Socialpsykiatri , Job, Sundhed og Ydelse og Job og Virksomhedsservice.
Er du mentor for en borger i en af følgende målgrupper skal du via linket udfylde tilbagemeldingsskemaet:

  • Kontanthjælpsmodtager over 30 år (aktivitetsparat)
  • Borger i ressourceforløb over 30 år
  • Integrationslovspersoner
  • Jobafklaringsforløb
  • Modtager sygedagpenge
  • Dagpengemodtager (A-kasse)
  • Kontanthjælpsmodtager over 30 år (jobparat)
  • Borger der er godkendt til fleksjob

https://selvbetjening.egki.dk/751/751-31011908220647

Tilbagemeldingsskema-mentor i Unge, Job & Uddannelse
Er du mentor for en borger, der er under 30 år skal du via denne postkasse udfylde tilbagemeldingsskemaet:
https://selvbetjening.egki.dk/751/751-31011908235910