Hvis du er modtager af:

  • Kontanthjælp
  • Uddannelseshjælp
  • Overgangsydelse, uden at være omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven
  • Ressourceforløbsydelse
  • Ledig selvforsørgende, eller er
  • Under 18 år og modtager et uddannelses- eller beskæftigelsestilbud

Og du er i tilbud om:

  • Virksomhedspraktik
  • Nyttejob efter LAB-loven eller
  • Vejledning og opkvalificering

kan du få udbetalt en godtgørelse til hel eller delvis dækning af transport og andre nødvendige udgifter når du deltager i et tilbud.

Læs mere i denne pjece