Først når du er tilmeldt, kan du få udbetalt dagpenge fra din a-kasse. Senest 2 uger efter at du har meldt dig ledig, skal du lægge et CV ind på jobnet.dk. Du kan få hjælp til dette i Jobcenter Aarhus.