Først når du er tilmeldt, kan du få udbetalt dagpenge fra din a-kasse. Senest to uger efter at du har meldt dig ledig, skal du lægge et CV ind på jobnet.dk.