Du kan oftest starte i et job med løntilskud, når du har været ledig i sammenlagt seks måneder, hvis du modtager:

 • Dagpenge
 • Kontanthjælp
 • Uddannelseshjælp - men ikke skal i gang med en uddannelse med det samme
 • Sygedagpenge
 • Ressourceforløbsydelse
 • Eller du er selvforsørgende

Du kan begynde i et løntilskudsjob fra din første ledighedsdag, hvis du er:

 • Revalidend
 • Førtidspensionist
 • Har et handicap
 • Over 50 år
 • Enlig forsørger
 • Eller ikke har en uddannelse.

Hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig, kan du kontakte jobcentret.