Formålet med nytteindsatsen er, at du kommer til at indgå i et arbejdsfællesskab, og at du udfører arbejdsopgaver for den ydelse, du modtager fra kommunen.

Opgaver

De arbejdsopgaver du skal lave i nytteindsatsen er opgaver, der ikke kræver, at du har bestemte kompetencer. Opgaverne kan fx være vedligeholdelse af offentlige arealer, vedligeholdelse af bygninger og inventar rundt omkring i byen, lettere administrative opgaver og serviceopgaver i forbindelse med lokale eller større arrangementer i byen.

Varighed

Du kan være tilknyttet et projekt i nytteindsatsen i op til 13 uger. Herefter skal du have et andet beskæftigelsestilbud.