• Dagpenge
  • Kontanthjælp
  • Uddannelseshjælp
  • Integrationsydelse
  • Sygedagpenge
  • Ressourceforløbsydelse
  • Revalidering
  • Ledighedsydelse.

Du kan starte i virksomhedspraktik den første dag du er ledig. Du skal stadig være jobsøgende, når du er i virksomhedspraktik.
OBS: Vær opmærksom på, at du ikke må starte i virksomhedspraktik uden forudgående godkendelse af Jobcenter Aarhus.