OBS: Vær opmærksom på, at du ikke må starte i virksomhedspraktik uden forudgående godkendelse af Jobcenter Aarhus.

Som praktikant i en virksomhed:

  • Får du kontanthjælp, dagpenge, revalideringsydelse eller sygedagpenge - ikke løn.
  • Du må højest arbejde 37 timer om ugen.
  • Du er dækket af kommunens forsikringsordning.
  • Du er omfattet af arbejdsmiljøloven og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.