• For dagpengemodtagere og jobparate modtagere af kontanthjælp er praktikken maksimalt fire uger.
  • Er du ledig dagpengemodtagere og dimittend med en videregående uddannelse, kan du deltage i virksomhedspraktik i op til 8 uger. Det er en betingelse, at du ikke har været i ordinær beskæftigelse inden for dit faglige område efter din uddannelse er afsluttet. Det er også en betingelse, at virksomhedspraktikken skal være inden for et fagligt jobområde, hvor du anvender de kompetencer du har erhvervet under din uddannelse.
  • For andre kontanthjælpsmodtagere kan praktikken vare op til 13 uger.
  • Op til fem år, hvis du modtager revalidering.
  • Ubegrænset, hvis du modtager sygedagpenge.

Du får ikke løn, når du er i virksomhedspraktik. Det betyder, at du modtager den ydelse, du får nu under din virksomhedspraktik, fx dagpenge eller kontanthjælp.

OBS: Vær opmærksom på, at du ikke må starte i virksomhedspraktik uden forudgående godkendelse af Jobcenter Aarhus.