For de borgere på pension, kontanthjælp mv. eller ansøgning om kontanthjælp, hvor fysisk fremmøde er absolut påkrævet, er der nødbetjening mellem kl. 9-12.