Hvor meget får du udbetalt?

På borger.dk kan du se, hvor meget du vil få udbetalt. Gå ind på "Min Side".

Hvis din situation ændrer sig eller hvis du får en indtægt

Når du modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, er det vigtigt, at du fortæller os om alle ændringer, som kan have indflydelse på din hjælp. Det kan fx være, at du:

  • tjener penge
  • får penge tilbage i skat
  • får feriepenge
  • arver en sum penge.

Du skal også fortælle os, hvis du bliver gift. Din økonomiske hjælp beregnes nemlig ud fra både din og din ægtefælles samlede indtægt. Derfor skal du også fortælles os, hvis din ægtefælles indtægt ændrer sig.

Hvis du kommer i besiddelse af en formue, det kan være kontanter, en bil eller fast ejendom skal du også fortælle os det.