Hvis du ikke skal læse videre

Hvis du ikke skal læse videre, kan du møde op i jobcentret og melde dig ledig. Så står du til rådighed for arbejdsmarkedet og kan søge om økonomisk hjælp.

Du skal dog:

  • have afsluttet din studentereksamen uden at søge optagelse på en videregående uddannelse
  • ikke forvente at fortsætte din uddannelse fx i form af en elevplads, læreplads eller praktikplads
  • ikke være i arbejde.

Hvis du er berettiget til økonomisk hjælp, har du pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og skal deltage i aktivering.