• har afsluttet en gymnasial eller en grunduddannelse (fx handelsskole, gymnasium eller teknisk skole), og forventer at fortsætte uddannelsen i form af elev-, lære- eller praktikplads
  • var studerende før sommerferien og fortsætter dit studie efter sommerferien
  • var studerende før sommerferien på en adgangsgivende uddannelse (fx gymnasium) og søger om optagelse på en videregående uddannelse med start efter sommerferien. Dette gælder også, selvom du endnu ikke har fået besked om, at du er optaget på den videregående uddannelse
  • har orlov fra din uddannelse
  • endnu ikke har fået en forhåndsgodkendelse af dit speciale fra dit uddannelsessted
  • følger dit studie selv om du ikke har flere SU-klip tilbage.