Rådighedsbeløbet skal dække udgifter til f.eks. mad, tøj og andre udgifter, som du selv har indflydelse på. Rådighedsbeløbet skal f.eks. bruges til kost, tøj, vask, hygiejne, telefonsamtaler, fritidsinteresser, transport, dagligvarer, gaver, kabel-tv, sporadiske mindre medicinudgifter, fornøjelser, ferie, nyanskaffelse, afdrag på forbrugslån, privat- og offentlig gæld.