Godkendte rimelige faste udgifter er:

 • Husleje efter fradrag af boligstøtte og evt. særlig støtte efter § 34
 • El, vand og varme
 • A-kasse
 • Børnepasning
 • Børnebidrag
 • Indboforsikring
 • Løbende lægeordineret medicin
 • Tandbehandling
 • Lægeordineret fysioterapi eller kiropraktor eller lægeordineret fitness
 • Telefonabonnement
 • Medielicens
 • Internet abonnement
 • Hjælp til ekstraordinært høje varme-, el- og gasregninger som følge af de stigende energipriser.

Ikke godkendte faste udgifter er:

 • Udgifter til telefonsamtaler
 • Fritidsinteresser
 • Selvvagt kabel-tv
 • Motion
 • Kontaktlinser
 • Ulykkesforsikring og til Sygesikringen Danmark
 • Udgifter til fagforening
 • Udgifter til en bil, som ikke er nødvendig for at kunne passe et arbejde eller af helbredsmæssige grunde (invalidebil)
 • Øvrige transportudgifter, som ikke er nødvendige til arbejde eller beskæftigelsestilbud og afdrag på gæld.