Ydelsescentret foretager en sammenligning mellem dine indtægter og dine rimelige faste udgifter. Når budgettet er lavet, fremkommer et rådighedsbeløb, som er forskellen mellem indtægten og de faste udgifter. Kommunen vurderer herefter om du med det konkrete rådighedsbeløb selv kan betale udgiften, om du delvis selv kan betale udgiften, om du kan spare op til udgiften eller afdrage til leverandøren.

Har du opsparing og/eller formue skal denne bruges til betaling af udgiften.