Ungdomsuddannelserne omfatter mange uddannelser på fx gymnasiet, hf, teknisk skole, handelsskolen og social- og sundhedsuddannelserne.

Undervisningsministeriets uddannelsesportal

Undervisningsministeriet har en stor uddannelsesportal - Uddannelsesguiden, hvor du kan læse mere om de enkelte uddannelser. Den hedder uddannelsesguiden. Her kan du også finde adresser på uddannelsesinstitutionerne.

Læs mere på Uddannelsesguiden

Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus – Samsø (UU) vejleder unge fra 13 – 24 år om uddannelse og erhverv.

 • UU arbejder i grundskolen med uddannelsesplaner og information af elever og forældre om uddannelse og erhverv.
 • UU arbejder med unge der har behov for vejledning om uddannelse i forbindelse med påbegyndelse af uddannelse, skift til anden uddannelse og afbrudt uddannelse.
 • UU arbejder med den 3-årige ungdomsuddannelse (STU) for unge med særlige behov.

Læs mere på Ungdommens Uddannelsesvejlednings hjemmeside

Er du mellem 16 og 30 år? Har du gået i grundskolen, men fik du ikke taget dine prøver i 9. - eller 10. klasse? Har du brug for ekstra støtte til din skolegang, så du kan komme videre med uddannelse? - så er Alléskolen måske noget for dig.

Alléskolen er en skole med plads til 54 elever. Undervisningen foregår på små hold, så du kan få ekstra støtte til skolegang.
Målet med skoleforløbet er en 9. eller 10. klasses AVU-prøve som tages på VUC om sommeren.

Du bliver undervist i dansk, matematik, engelsk og kan vælge mellem følgende andre fag:

 • Samfundsfag
 • Tysk
 • Naturvidenskab
 • Træning
 • Ekstra matematik og ekstra læsning

I alt 25-28 timer om ugen.

Der er tid til at snakke med dig, om de problemer, du måske har i din dagligdag. Du får en kontaktlærer, mens du går på skolen.
Skolen stiller en computer til rådighed i skoletiden, og sørger også for bøger, blyanter m.m. Du får som udgangspunkt ikke lektier for på Alléskolen.

 • Hvert år tager skolen på fælles ture. Det kan fx være hyttetur m.m.
 • Du deltager i det sociale i det omfang, du er i stand til.
 • På skolen får du vejledning om videre uddannelse eller beskæftigelse.
 • Inden du forlader skolen, har du en plan for hvordan du kommer videre i uddannelse eller beskæftigelse.

Informationsmøder

Hver sidste torsdag i måneden kl. 12.30 (helligdage og ferier undtaget), er der online infomøde på Alléskolen.

En lærer fra Alléskolen fortæller om dagligdagen på Alléskolen. Der er mulighed for spørgsmål undervejs. 

Mødet tager udgangspunkt i det 'at være elev på Alléskolen.' Herunder skema, fag, eksamen, sjove arrangementer, regler, frokost, undervisningen m. v. 

Efter mødet bliver man henvist til, hvordan man booker en visitationssamtale. 

Alle, der kunne tænke sig at søge ind på skolen, eller som bare er nysgerrig på skolen er velkommen til mødet. Tryk på linket nedenunder for at deltage. (hvis du bruger mobil/tablet, skal app'en downloades)

Klik her for at deltage i informationsmødet

Praktiske oplysninger

Skolen optager elever hele året.
I forbindelse med optagelse på skolen, skal du tale med din UU-vejleder eller uddannelseskonsulent.

Hvis du vil vide mere om skolen, kan du ringe på tlf. 87 13 21 67 eller komme til informationsmøde den sidste torsdag i hver måned kl. 12.30.
Tilmelding til mødet er ikke nødvendigt.

På grund af COVID-19 er informationsmøder ikke mulige.

Tidligere elever udtaler:

"Selvom jeg har det skidt, kan jeg godt tage i skole her, for lærerne tager hensyn,” siger 17-årige Jannie. Hun har været elev på Alléskolen. Hun brød sig ikke om at komme i folkesko­len. Faktisk kom hun kun cirka en dag hver anden uge.

”Her er en god kontakt mellem lærere og elever. De er gode til at mærke, hvordan jeg har det den enkelte dag, og vise hensyn,” siger 21-årige Puk, der aldrig fik taget en 9. klasses-eksamen, fordi hun ikke brød sig om at komme i folkeskolen.

”Det var ”øv” at gå i folkeskolen med alle de regler og den ensformighed. Det var svært for mig at komme i skole, men det går meget bedre nu. Jeg vil have en uddannelse med udfordringer,” siger 16-årige Trine, der er tidligere elev på skolen.

STU er en individuelt tilrettelagt uddannelse, som består af elementer af undervisning, træning og praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder.

Et forløb på STU styrker dig i at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer, så du er bedre rustet til at deltage i voksenlivet og eventuelt kan påbegynde en uddannelse eller komme i beskæftigelse.

En særligt tilrettelagt uddannelse (STU) tilpasses dine behov, kvalifikationer, modenhed og interesser. Du kan blive undervist forskellige steder såsom efterskoler, højskoler, husholdnings- og håndværksskoler, produktionsskoler, erhvervsskoler, daghøjskoler, værksteder og andre institutioner. Det afhænger af netop din plan for uddannelsen.

 

Læs mere om det 3-årige uddannelsesforløb for unge med særlige behov