Alléskolen er en skole med plads til 48 elever. Undervisningen foregår på små hold, så du kan få ekstra støtte til skolegang.
Målet med skoleforløbet er en 9. eller 10. klasses AVU-prøve som tages på VUC om sommeren.

Du bliver undervist i dansk, matematik, engelsk og kan vælge mellem følgende andre fag:

  • Samfundsfag
  • Tysk
  • Naturvidenskab
  • Kreativt værksted
  • Idræt
  • Ekstra matematik
  • Ekstra læsning

I alt 25-28 timer om ugen. Du får som udgangspunkt ikke lektier på på Alléskolen.

Der er tid til at snakke med dig, om de problemer, du måske har i din dagligdag. Du får en kontaktlærer, mens du går på skolen.
Skolen stiller en computer til rådighed i skoletiden, og sørger også for bøger, blyanter m.m.

Hvert år tager skolen på fælles ture. DU deltager i det sociale i det omfang, du er i stand til.

Målet med skoleforløbet er en 9. eller 10. klasses AVU-prøve (G- og D-niveau) som tages på VUC om sommeren.

På skolen får du vejledning om videre uddannelse eller beskæftigelse.

Inden du forlader skolen, kan vi hjælpe dig med at søge optagelse på en ungdomsuddannelse.

Informationsmøder

Hver sidste torsdag i måneden kl. 12.30 (helligdage og ferier undtaget), er der infomøde på Alléskolen.

En lærer fra Alléskolen fortæller om dagligdagen på Alléskolen. Der er mulighed for spørgsmål undervejs. 

Mødet tager udgangspunkt i det 'at være elev på Alléskolen.' Herunder skema, fag, eksamen, sjove arrangementer, regler, frokost, undervisningen m. v. 

Alle, der kunne tænke sig at søge ind på skolen, eller som bare er nysgerrig på skolen er velkommen til mødet.

Praktiske oplysninger

Skolen optager elever hele året.
I forbindelse med optagelse på skolen, skal du tale med din UU-vejleder eller uddannelseskonsulent.

Hvis du vil vide mere om skolen, kan du ringe på tlf. 41 87 30 39 (telefontid mandag-fredag kl 8-12).

Tidligere elever udtaler:

"Selvom jeg har det skidt, kan jeg godt tage i skole her, for lærerne tager hensyn,” siger 17-årige Jannie. Hun har været elev på Alléskolen. Hun brød sig ikke om at komme i folkesko­len. Faktisk kom hun kun cirka en dag hver anden uge.

”Her er en god kontakt mellem lærere og elever. De er gode til at mærke, hvordan jeg har det den enkelte dag, og vise hensyn,” siger 21-årige Puk, der aldrig fik taget en 9. klasses-eksamen, fordi hun ikke brød sig om at komme i folkeskolen.

”Det var ”øv” at gå i folkeskolen med alle de regler og den ensformighed. Det var svært for mig at komme i skole, men det går meget bedre nu. Jeg vil have en uddannelse med udfordringer,” siger 16-årige Trine, der er tidligere elev på skolen.