Voksenlærlingeordningen kan bruges i forbindelse med alle erhvervsuddannelser og har et lærlingeforløb, der skifter mellem skole- og praktikperioder.

Du skal opfylde mindst et af disse krav:

  • Være over 25 år og ufaglært
  • Have en forældet uddannelse
  • Have en uddannelse, som du ikke har brugt i mere end 5 år.

Hvis du er i arbejde

Hvis du er i arbejde og er ufaglært, kan du også bruge voksenlærlingeordningen. Men her gælder det, at der skal være mangel på arbejdskraft inden for faget. 
Du kan se de godkendte uddannelser på voksenlærlingelisten her

Aftale med virksomheden

Hvis du vil i voksenlære, skal du lave en uddannelsesaftale med en virksomhed og sikre, at du opfylder kravene til ordningen. Du kan få råd og vejledning i jobcentret, men jobcentret formidler ikke voksenlærepladser.

Som voksenlærling får du løn efter arbejdets overenskomst. Hvis der er ikke er overenskomst på området, tages der udgangspunkt i en overenskomst for tilsvarende arbejde. Du vil få mindstelønnen for ikke-faglært arbejde og din arbejdsgiver kan få tilskud til din løn i de perioder, hvor du får udbetalt lærlingeløn.

Du vil få mindstelønnen for ikke-faglært arbejde og din arbejdsgiver kan få tilskud til din løn i de perioder, hvor du får udbetalt lærlingeløn.

Læs mere om virksomhedernes tilskudsmuligheder

Se voksenlærlingeordningens liste over erhvervsuddannelser inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft.

Tal med din fagforening om, hvad der præcis gælder for dig.

Voksenlærlingepladser kan søges i både private og offentlige virksomheder. Du skal selv tage kontakt til en virksomhed og lave en aftale om at blive voksenlærling.

Jobcenter Aarhus skal først inddrages, når tilskuddet skal ansøges og bevilges. Det er dog altid en god idé at spørge i jobcentret, om du opfylder kravene for, at virksomheden kan få tilskuddet, før du skriver under på uddannelsesaftalen.

Du finder virksomheder, der er godkendte og må indgå uddannelsesaftaler på jobportaler eller på: www. praktikpladsen.dk

En uddannelsesaftale fungerer som et juridisk dokument, der efter prøveperioden på tre måneder binder både virksomheden og dig i uddannelsesperioden.

Det er virksomheden og dig der sammen skal kontakte den relevante erhvervsskole og få tilrettelagt dit uddannelsesforløb. 

Når du er under uddannelse skifter du mellem praktisk arbejde i virksomheden og skoleperioder på erhvervsskolen.

Virksomheden skal søge tilskud, det kan du ikke gøre. Men du kan hjælpe din arbejdsgiver og finde ansøgningsskemaet på jobnet.dk. Din arbejdsgiver skal indsende ansøgningen om tilskud til jobcentret senest 30 efter, at I har underskrevet uddannelsesaftalen.

Når du er på skole, får din arbejdsgiver elevrefusion, som kompensation for dit fravær.