Tekst over 

 

 

Fra uge 26 - 31

Ansøgningsformular
(Angiv hvilken overskrift, der skal beskrive jeres aktivitet)
Husk at teksten/sproget i jeres beskrivelsen skal være rettet mod børn og unge.
(Angiv det klassetrin aktiviteten er for, for eksempel 2. - 7. klasse) Det klassetrin børnene går i FØR sommerferie. Altså, står der fra 4.- 8. klasse, så skal man gå i 4. klasse før sommerferien.
(angiv hvor aktiviteten afholdes)
(Angiv hvilke datoer aktiviteten fore-går)
(Angiv ugedag for aktiviteten)
(Angiv tidspunkt for aktiviteten)
(Eksempelvis den 11. juni kl. 8.00)
(Eksempelvis: Personligt fremmøde, tlf.nr. eller mailadresse)
(Angiv eventuelt hvordan deltagerne kan komme hen til aktiviteten såfremt de skal med bus eller Letbanen)
(kontaktperson for aktiviteten kom-mer ikke til at fremgå, men er til Sport & Fritids interne brug)
(Telefonnr. fremgå på oversigten over aktiviteter)
Der bevilges tilskud på kr. 160 pr. aktivitetstime.Beløbet dækker løn til instruktør, materialer, forberedelse mv.
(kr. 160 x antal søgte timer)
Jeg giver samtykke til, at Aarhus Kommune må anvende de indtastede informationer. Jeg er indforstået med min ret til at tilbagekalde mit samtykke. Læs mere under punktet "Oplysninger om anvendelse af persondata" her på siden.