Beboerhusenes opgaver er dels gennem egne aktiviteter og dels gennem et bredt lokalt samarbejde med borgere, frivillige og foreninger, at styrke det lokale fællesskab og arbejde for at udvikle et kulturelt og socialt netværk i lokalområdet.

Beboerhusene skal søge at styrke den demokratiske medleven og debat i lokalområdet bl.a. gennem stor brugerindflydelse og formidling af et tværsektorielt og tværgående samarbejde.

Beboerhusene skal søge at danne ramme om de aktiviteter, som borgerne i de enkelte lokalområder udtrykker behov for.

Beboerhusene drives af frivillige beboerforeninger, men støttes økonomisk af kommunen til primært de fysiske rammer. 

Beboerhuse i Aarhus Kommune

Her finder du en liste over beboerhuse i Aarhus Kommune, deres adresser samt kontaktoplysninger: