Mange af aktiviteterne i folkehusene er brugerstyrede og åbne for alle, fx motionshold, krolf, sang og musik, datastuer, træværksted, foredrag, studiekredse, bankospil og udflugter og meget mere.