Dit barn kan bruge fritidspasset i forbindelse med mange forskellige foreningsaktiviteter. Det kan være f. eks. svømning, fodbold, tegning, sang og musik, spejder, karate eller noget helt andet. Tilbuddet gælder ikke private fritidsudbydere som Fitness.dk og visse danse- og rideskoler.

Se filmen om fritidspas (åbner i et nyt vindue).

Du kan ansøge om et fritidspas på flere forskellige måder:

Hvis Sport & Fritid ud fra kriterierne vurderer, at barnet kan få et fritidspas, får du det tilsendt med posten. Hvis du besøger Sport & Fritid, kan du få det i hånden med det samme. Hvis du har modtaget et fritidspas til ét af dine børn, kan du også få det til sine andre børn i alderen 3 til 17 år. Kontakt Sport & Fritid som beskrevet ovenfor.

For at få et fritidspas må husstandens samlede indtægter ikke overstige 212.896 kr. om året. Det svarer til 90% økonomisk friplads i et pasnings- eller fritidstilbud.

Som tommelfingerregel er fritidspasordningen primært til enlige forsørgere. De præcise rammer for tildeling af fritidspas er beskrevet nedenfor.

Du skal oplyse fritidsnummeret til den forening, som barnet ønsker at blive medlem af. Hvis der er penge tilbage, kan dit barn bruge resten til en anden aktivitet.

Foreningen afregner herefter barnets kontingent med kommunen via Foreningsportalen. I ForeningsPortalen findes alle de folkeoplysende foreninger i Aarhus Kommune, hvor det er muligt at anvende fritidspasset.

Gå til foreningsportalen (åbner i nyt vindue)

Aarhus Kommune tilbyder fritidspas til alle børn fra økonomisk trængte familier i alderen 3 til og med 17 år. Husstandens samlede indtægter må ikke overstige kr. 212.896 om året. Det svarer til 90% økonomisk friplads i et pasnings- eller fritidstilbud.

Har du mere end et barn forhøjes indkomstgrænsen med kr. 7.000 for hver barn udover det første.

Eksempel: Har du 3 børn hæves indkomstgrænsen med 2 * kr. 7.000 = kr. 14.000, så indtægtsgrænsen forhøjes til kr. 226.896

For enlige forsørgere hæves indtægtsgrænsen med yderligere 65.747 kr. til kr. 278.643 plus evt. børn.

Eksempel: Er du enlig forsøger med 3 børn hæves indkomstgrænsen med kr. 65.747 + 2 * kr. 7.000 = kr. 14.000, så indtægtsgrænsen forhøjes til kr. 292.643

Sport & Fritid sender automatisk fritidspas ud til alle de børn og unge, der er visiteret til friplads med mindst 90% i et pasnings- eller fritidstilbud. Men mange børn får ikke automatisk tilsendt et fritidspas. Disse børn skal ansøge om det hos Sport & Fritid, som beskrevet ovenfor. 

For yderligere oplysninger om fritidspasordningen kontaktes Malene Bønlykke Riis på tlf. 89 40 48 26 eller Morten Thomsen på tlf. 89 40 48 54 eller sende en e-mail til fritidspas@mkb.aarhus.dk

E-mail med personfølsommer data sendes med Digital Post til Sport og Fritid via borger.dk. Gå til borger.dk (åbner i et nyt vindue).

Der kan være mange grunde til, at nogle børn og unge ikke går til en fritidsaktivitet. De kan være kulturelle, sproglige, logistiske eller noget helt fjerde.

Der kan være mange måder at hjælpe på:
  

 • Er der en ung i din bekendtskabskreds, der mangler en fritidsaktivitet at gå til? Så kontakt hans eller hendes forældre og hør om de har brug for en hjælpende hånd.
    
 • Tilbyd at tage barnet med til en prøvetime hos den forening, hvor dit eget barn går
    
 • Tilbyd at tage et barn med i bilen til håndbold, når du alligevel kører af sted
    
 • ...og er der nogle i dine børns forening, der er ved at droppe ud? – så spørg hvorfor og tilbyd evt. din hjælp med de logistiske udforinger
    
 • Du kan også melde dig som frivillig foreningsmentor for et barn. ForeningsMentor tilbyder at hjælpe børn og unge med at finde en aktivitet, som de kan gå til i deres fritid.
  Læs mere om Foreningsmentor på foreningsmentor.dk (åbner i et nyt vindue).