Dit barn kan bruge fritidspasset i forbindelse med mange forskellige foreningsaktiviteter. Det kan være f. eks. svømning, fodbold, tegning, sang og musik, spejder, karate eller noget helt andet. Tilbuddet gælder ikke private fritidsudbydere som Fitness.dk og visse danse- og rideskoler.

Se filmen om fritidspas.

 • Ansøg direkte på Foreningsportalen, blot ved at indtaste dit barns cpr.nr.
 • Ring til Sport & Fritid på tlf. 89 40 48 26 og opgiv eget eller barnets CPR nummer eller
 • Skriv til Malene Bønlykke Riis i Sport & Fritid på fritidspas@mkb.aarhus.dk
  og oplys eget eller barnets CPR nummer eller
 • Besøg Sport & Fritid i N. J. Fjords Gade 2, 8000 Aarhus C, og
  oplys eget eller barnets CPR nummer
 • Hvis Sport & Fritid vurderer, at barnet kan få et fritidspas, får man det tilsendt med posten. 
 • Hvis man besøger Sport & Fritid, kan man få det i hånden med det samme.
 • Hvis man har modtaget et fritidspas til ét af sine børn, kan man også få det til sine andre børn i alderen 3 til 17 år. I så fald kontaktes Sport & Fritid som beskrevet ovenfor.

For at få et fritidspas må husstandens samlede indtægter ikke overstige 205.644 kr. om året. Det svarer til 90% økonomisk friplads i et pasnings- eller fritidstilbud.

Som tommelfingerregel er fritidspasordningen primært til enlige forsørgere. De præcise rammer for tildeling af fritidspas er beskrevet nedenfor.

 • Fritidsnummeret oplyses til den forening, som barnet ønsker at blive medlem af
 • Hvis der er penge tilbage, kan dit barn bruge resten til en anden aktivitet.
 • Foreningen afregner herefter barnets kontingent med kommunen via Foreningsportalen. I ForeningsPortalen findes alle de folkeoplysende foreninger i Aarhus Kommune, hvor det er muligt at anvende fritidspasset: Foreningsportalen (åbner i nyt vindue)

Aarhus Kommune tilbyder fritidspas til alle børn fra økonomisk trængte familier i alderen 3 til og med 17 år. Husstandens samlede indtægter må ikke overstige kr. 205.644 om året. Det svarer til 90% økonomisk friplads i et pasnings- eller fritidstilbud.

Har du mere end et barn forhøjes indkomstgrænsen med kr. 7.000 for hver barn udover det første.

Eksempel: Har du 3 børn hæves indkomstgrænsen med 2 * kr. 7.000 = kr. 14.000, så indtægtsgrænsen forhøjes til kr. 219.644.

For enlige forsørgere hæves indtægtsgrænsen med yderligere 63.506 kr. til kr. 269.150 plus evt. børn.

Eksempel: Er du enlig forsøger med 3 børn hæves indkomstgrænsen med kr. 63.506 + 2 * kr. 7.000 = kr. 14.000, så indtægtsgrænsen forhøjes til kr. 283.150

Sport & Fritid sender automatisk fritidspas ud til alle de børn og unge, der er visiteret til friplads med mindst 90% i et pasnings- eller fritidstilbud. Men mange børn får ikke automatisk tilsendt et fritidspas. Disse børn skal ansøge om det hos Sport & Fritid, som beskrevet ovenfor. 

For yderligere oplysninger om fritidspasordningen kontaktes Malene Bønlykke Riis på tlf. 89 40 48 26 eller Morten Thomsen på tlf. 89 40 48 54 eller sende en e-mail til fritidspas@mkb.aarhus.dk

E-mail med personfølsomme data kan sendes med Digital Post til Sport & Fritid via www.borger.dk
 

Der kan være mange grunde til, at nogle børn og unge ikke går til en fritidsaktivitet. De kan være kulturelle, sproglige, logistiske eller noget helt fjerde.

- og der kan være mange måder at hjælpe på:
  
 • Er der en ung i din bekendtskabskreds, der mangler en fritidsaktivitet at gå til, så kontakt hans eller hendes forældre og hør om de har brug for en hjælpende hånd.
    
 • Tilbyd at tage barnet med til en prøvetime hos den forening, hvor dit eget barn går
    
 • Tilbyd at tage et barn med i bilen til håndbold, når du alligevel kører af sted
    
 • ...og er der nogle i dine børns forening, der er ved at droppe ud? – så spørg hvorfor og tilbyd evt. din hjælp med de logistiske udforinger
    
 • Du kan også melde dig som frivillig foreningsmentor for et barn. ForeningsMentor tilbyder at hjælpe børn og unge med at finde en aktivitet, som de kan gå til i deres fritid. Se mere på www.foreningsmentor.dk