Kære alle


En våd efterårssæson er ved at nå sin afslutning. Vejret taget i betragtning har banerne klaret sig ganske udmærket. Vi har dog i perioder måtte indstille græsklipningen helt for at undgå kørespor og jordkomprimering.

Der vil i løbet af næste uge blive låst og indsamlet mål på sommerbanerne. I den forbindelse vil der blive gjort status på måltyper, fordeling, antal og tilstand. Såfremt I har mål på anlæggene, som pt. ikke anvendes, hører vi meget gerne fra jer, så de kan sættes i midlertidigt depot. Ligeledes må I meget gerne melde skadede og/eller meget tunge mål ind til vores driftsledere.

 

Der klippes stadig græs på banerne i det omfang vejret tillader det. Det vil der blive gjort frem til udgangen af november, såfremt der er behov for det. Det er vigtigt at sikre kortklippede baner, inden vinteren sætter ind, da det nedsætter risikoen for sneskimmel og fastholder et højt antal græsplanter pr. bane.

 

I starten af november vil banerne vil blive gennemgået af Entreprenørenheden og udbedret for bare felter og ujævnheder.

 

Banerne vil fra d. 01/11/2019 være lukkede og må derefter ikke bruges. Banerne åbner igen til foråret; tidligst 1. april 2020.

 

Vi er naturligvis også til rådighed hele vinteren. Stort og småt er velkomment. Oplever I udfordringer med grusbaner eller vintergræsbaner, har I forslag til ændringer og/eller forbedringer på idrætsanlæggene, hører Jakob naturligvis gerne fra jer.

 

Vores nyhedsmodul til Foreningsportalen er næsten færdigt. Vi overvejer i øjeblikket at invitere til et fyraftensmøde her i november på Fjordsgade skole. Det kunne være en hverdag fra kl. 17-18. Programmet vil være 1) Brug af det nye modul i Foreningsportalen, 2) Løst og fast omkring boldbanerne 3) Rundvisning på Fjordsgade Fritids- og Foreningshus. Vi hører gerne fra jer, om der er stemning herfor. Send gerne en mail til Jakob på njah@aarhus.dk eller ring på 41 84 86 39.

 

 

Med venlig hilsen

Jakob, Rikke og Morten

Så er vi efterhånden kommet godt i gang med den sidste del af sæsonen 2019. Vi håber, at alle har haft en god sommer.

Alt taget i betragtning har 2019 indtil videre budt på gode vækstbetingelser for græsboldbanerne. Det er vores indtryk, at langt de fleste baner står rigtig pænt.

Driften kører som planmæssigt, men som man har kunnet læse i Stiften i løbet af sommeren, står kommunens entreprenørafdeling endnu engang overfor omorganiseringer.

Af denne grund blev de også nødsaget til at annullere de klubbestillinger, der var på førstegangs-opstregning af boldbanerne.

Med undtagelse af ovenstående har det endnu ikke den store indflydelse på driften. Der er skiftet ud i ledelsen i Entreprenørenheden, men kontaktpersonerne for jer derude er heldigvis stadig de samme.

Mangler I netkroge eller lign. kan der som vanligt tages kontakt til Michael Christensen for udlevering af nye.

Genopretning af målfelter

I sidste nye nummer af fagbladet ”Grøn Miljø” havde græskonsulent Asbjørn Nyholt et kort indlæg om retablering af mål- og andre slidfelter på fodboldbanen.

Læs artiklen her. Vi vil naturligvis gerne opfordre til, at I ildsjæle ude i klubberne læser den og eventuelt videregiver instrukser til jeres klubmedlemmer (det er en god arbejdsopgave til en arbejdsdag :D). I kan jo anvende de jordgreb, som Sport & Fritid udleverede for nogle år siden. Græsfrø og ekstra muld findes i jorddepoterne. Det gør en stor forskel!

Kampe i første weekend i november

Sport & Fritid og Aarhus Fodboldforum har igen i år lavet en aftale omkring finansiering af kampe den første weekend i november. Sport & Fritid bidrager med kr. 30.00 til kampafvikling på kunstgræs.

Aarhus Fodboldforum forvalter tilskuddet. Som sidste år er følgende kampe omfattet af aftalen:

  • Hold i herre Jyllandsserien
  • Serie 1, 2, 3
  • Samt ikke-elitehold, der afslutter turneringen denne weekend

Aarhus Fodboldforum træffer aftaler med kunstgræsejerne om ovennævnte kampe og melder kamptidspunkter ud til klubberne.

Serie 4 indgår desværre ikke i aftalen. Disse kampe skal som tidligere afvikles inden 01/11 eller flyttes af klubberne selv til kunstgræsanlæg med egenbetaling.

Principperne for 2020 vil formentligt blive ændret. Bl.a. fordi antallet af kunstgræsbaner i Aarhus Kommune glædeligvis er stigende.

 

Kontaktoplysninger

Kontaktperson hos Entreprenørenheden er som hidtil Michael Christensen, 2920 8248, michc@aarhus.dk og Lars Brøndum, 2920 8236, brlar@aarhus.dk

Hos Sport & Fritid er det Jakob Helmer på 4184 8639 eller mail njah@aarhus.dk

I må gerne gøre opmærksom på nyhedsbrevet i jeres klubber. Det gælder også i de respektive underafdelinger.

 

Med venlig hilsen

Jakob, Rikke og Morten

 

De sidste anlæg klargøres i dag og er klar til brug i dag (tirsdag d. 2. april 2019) efter kl. 16.00.

 

Det drejer sig om 

Vest

Brabrand Idrætsanlæg

Engdalsskolens Idrætsanlæg

 

Nord

Vestereng Idrætsanlæg

 

Den sidste bane der mangler forårsklargøring er i Virup (ved skoven).

Den bane er for våd og bliver først klargjort i næste uge.

 

Mvh

Sport & Fritid

Rikke, Jakob og Morten

Som nævnt i nyhedsbrevet ”Opfølgning på kommunemøde”, følger her en status på de forårsklargjorte baner i Aarhus Kommune. Natur- og Vejservice har haft en mand kørende hele weekenden og arbejder stadig på højtryk på, at få de sidste baner klar – det sker forventeligt inden for de næste par dage.

Nedenstående baner er forårsklargjorte og åbne for brug fra i dag, mandag d. 01-04-2019:

Nord:

Bakkegårdskolen
Bellevue
Bøgeskov idr.
Christiansbjerg
Elev
Ellevangskolen
Elsted
Frederiksbjergs idr.
Gartnerparken
Hårup Skole Idr.
Klostervangens idr.
Langenæs idr.
Lisbjerg Skole
Lystrup idr.
Lystrup Skole
Læssøegade Skolens idr.
Riisvangen
Ringgadebroen
Risskov Skole
Rosenvangsskolen
Skovvangskolen
Skæring Skole
Skødstrup Skole
Spørring idr.
Strandskolen
Studstrup idr.
Sølystskolen idr.
Søndervangsskolen
Vejlby Risskov IC
Vestereng idr.
Viby idr.
Virup Skole (Ny)
Vorrevangsskolen

Vest:

Bavnehøj Skole Idr.
Beder Skoles Idr
Egelund Idr.
Ellekærskolens Idr.
Frydenlundskolens Idr.
Gammelgårdsskolens Idr.
Grønløkkeskolens Idr.
Hasle Skoles Idr.
Holme Skoles Idr.
Højvangsskolens idr.
Kolt Skoles Idr.
Kragelund idr.
Kragelundsskolens Idr.
Kulgårdens Idr.
Lundbjergvang Idr.
Lyseng Idr.
Malling Skoles Idr.
Møllevangskolens Idr.
Mårslet Skoles Idr.
Næshøjskolens Idr.
Rundhøjskolens Idr.
Sabro-korsvejensskole Idr.
Skjoldhøjskolens Idr.
Solbjergskolens Idr.
Stautrup Idr.
Tilst Skoles Idr.
Tovshøjskolens Idr.
Tranbjergskoles
True Idr.
Åby Parks Idr.
Åby Skoles Idr.
Åbyhøj Idr.

Nedenstående baner afventer forårsklargøring og er lukkede til og med 02-04-2019:

Nord

Virup ved skoven

Vestereng Idr.

Vest

Brabrand Idr.

Engdalsskolen

 

Følgende baner er ude af drift indtil videre:

Katrinebjergskolen

Sødalsskolen

Ellekærskolen - gælder kun bane 8 og bane 9

 

Med venlig hilsen

Sport & Fritid

Jakob, Rikke og Morten

 

I mandags havde vi et vellykket årsmøde med klubberne i Aarhus. Mødet blev holdt hos DBU i Tilst. Her var mange gode indspark og en livlig diskussion – lige som det skal være.

Sæsonstart

Vejret driller stadig. Igen i dag har maskinerne, som forårsklargør holdt stille pga. regn. Vi er i gang igen i morgen. Vores entreprenør, Natur og Vejservice knokler for at blive færdige hurtigst muligt. Vi håber at kunne åbne alle baner lørdag den 6. april. Vi holder jer løbende opdateret.

 

Vi sender et nyhedsbrev ud hver dag fra mandag den 1. april, og indtil alle baner er åbne. Her skriver vi, hvilke baner, der er forårsklargjorte og derfor må benyttes.

 

Vi skal bede jer om at respektere, at anlæg, som ikke er på listen, IKKE må benyttes. Det gælder både skolebrug og fritidsbrug. Hvis banerne benyttes , før der er forårsklargjort, bliver de ujævne.

 

Kunstgræsbaner

Som opfølgning på mødet i mandags er det aftalt, at Idrætssamvirket tager initiativ til at samle klubber med kunstgræsbaner for at undersøge behovet for et fast forum til erfaringsudveksling. Idrætssamvirket vender tilbage.

 

Kampafvikling udenfor sæsonen

Et andet emne, som blev vendt, er den tidlige turneringsstart og tilsvarende sene afslutning, som fortsat giver de aarhusianske klubber udfordringer i perioder udenfor sæsonen. DBU drøfter problematikken med  turneringsudvalget.

 

Sommerbookninger

Husk at der er frist 1. maj for sommerferiebookninger. Kontakt til Morten Thomsen på mnat@aarhus.dk.

 

Formand stoppet

Desværre er vores formand i Vest, Jens Pedersen stoppet i Natur og Vejservice. Klubber i Vest kan i stedet for midlertidigt kontakte driftsformand Michael Christensen på 29 20 82 48 og michc@aarhus.dk.

Vi ønsker Jens held og lykke fremover og melder ud, når der er fundet en afløser.

 

Med venlig hilsen

Sport & Fritid

Morten, Rikke og Jakob

I disse dage følger vi vejrudsigten nøje i Sport & Fritid. Vi spejder efter tørt og godt vejr, så vores entreprenør kan komme i gang med at forårsklargøre fodboldbanerne.

Marts måned har været den vådeste nogensinde. Slutningen af februar og starten af marts så ellers meget lovende ud. Desværre er status nu, at banerne er så våde, at de ikke kan bære maskinerne.

Vi håber, at vi så småt kan starte op med at strigle de tørreste baner sidst på ugen. Desværre kommer der nedbør igen i starten af næste uge.

 

Det er vigtigt at starte med forårsklargøring, inden banerne tages i brug. Stor ormeaktivitet i det milde vinterhalvår har givet de fineste toppe af ormeskud - lige klar til at blive fordelt ud som topdressingsmateriale på overfladen. Det er vigtigt at få dette udført, inden brug og inden græsklipning. Alternativt bliver banerne ujævne af de sammenpressede toppe.

 

Alt i alt er det desværre vores vurdering, at banerne desværre ikke bliver klar til start 1. april. Vi følger udviklingen og melder tilbage så snart, vi ved mere.

 

I mellemtiden er Natur og Vejservice i gang med at afsætte baner for opkridtning. Vi skal bede jer om at respektere disse afsætninger. Skulle der være enkelte baner, hvor I vurderer, at afsætningen ikke giver mening, skal vi bede jer om at kontakte Jakob (41 84 86 39).

 

Ligeledes er NVS i gang med at planere banerne i form af muldudlægning i huller. Såfremt I opdager ujævnheder og eller muldvarper, må I meget gerne give besked til os. Samme gælder, hvis I mangler muld til mulddepoter og netkroge.

 

Klubmøde hos DBU 25. marts kl. 19-21

På mandag har vi vores årlige klubmøde hos DBU i Tilst. Her vil møde Sport & Fritid og Natur & Vejservice være til stede

 

Adresse: DBU Hotel og Kursuscenter, Kileparken 27, 8381 Tilst

 

Tilmelding: Pr. mail til region3@dbujylland.dk senest 20.03.2018 kl. 16.00

 

Kontaktpersoner i Aarhus Kommune

Sport & Fritid

Jakob Helmer Nielsen (daglig drift)                                                                           

41 84 86 39      njah@aarhus.dk

Morten Thomsen (booking)                                                                                       

89 40 48 54      mnat@aarhus.dk

Rikke Schultz Nordentoft (ekstraarbejder og større projekter)                                     

89 40 48 27      rsch@aarhus.dk

 

Natur og Vej Service

Jens Pedersen (Vest)                                                                                                 

29 20 86 53      jpp@aarhus.dk

Michael Christensen (Nord)                                                                                        

29 20 82 48      michc@aarhus.dk

 

Med venlig hilsen

Sport & Fritid

Jakob, Rikke og Morten

Dagene bliver mærkbart længere. Snart er det forår og opstart for fodboldsæsonen. Set med græsøjne har vinteren hidtil været god. Banerne står grønne og indtil videre uden sneskimmel. Vi vender tilbage i marts i forhold til opstart.

Ny driftsformand i Natur & Vej Service - Vest

I løbet af vinteren har vi fået ny driftsformand i Vest. Vi ønsker Jens velkommen og glæder os til samarbejdet. Jens præsenterer sig her:

 

Mit navn er Jens Pedersen - 37 år. Jeg er ny i jobbet som driftsformand på driften af udendørs idrætsanlæg i Vest & Syd, i stedet for Bent Severinsen, der har valgt at gå på pension.

Helt ny er jeg ikke. Jeg har arbejdet i NVS i tre år, hvor jeg har driftet andre grønne områder i kommunen. Dertil har jeg været lidt med på sidelinjen det sidste halve år, hvor jeg har kigget Bent lidt over skulderen.

 

Jeg har uddannet anlægsgartner og Jordbrugsteknolog. Før min ansættelse her ved NVS har jeg udelukkende arbejdet som anlægsgartner i det private.

 

Udover det faglige, så vil jeg betragte mig selv som fodboldspiller. Jeg har været en del af fodboldforeningslivet i over 25 år. Jeg har både  været spiller, træner og et enkelt år som holdleder. Jeg har spillet fodbold, hvor jeg vil mene, det var meget seriøs samt noget hyggebold. Det samme kan man sige om min trænergerning, hvor har jeg trænet alt fra U12 til Serie 2.

 

Jeg håber vi alle får et godt samarbejde. Jeg kan fanges på 29 20 86 53 eller jpp@aarhus.dk

 

I Nord er Michael Christensen driftsformand. Han har mobil 29 29 82 48 og mail michc@aarhus.dk.

 

Mål og udlevering af netkroge

Ved opstart af forårssæsonen låses målene op og gennemgås for fejl og mangler. Såfremt I mangler netkroge på målene, kan disse bestilles uden omkostning hos de to driftsformænd.

 

Klubmøde

Den 25. marts holder vi igen i år sammen med DBU møde for fodboldklubberne i Aarhus. Vi håber at se mange af jer til en god aften. Har I forslag til emner til mødet, hører Rikke  gerne fra jer på rsch@aarhus.dk.

 

Gennemgang af anlæg

Har I input og gode ideer til vores arbejde på anlæggene, særlige ønsker eller andet, kommer vi meget gerne ud til en gennemgang af de enkelte anlæg.

Tag fat i Jakob på njah@aarhus.dk eller 41 84 86 39.

 

Opkridtning af baner

Natur og Vej Service har i år indkøbt 2 Intelligent One fuldautomatiske opstregningsrobotter. De kan derfor nu tilbyde første-gangs-opstrengning af alle baner både 8-mands-, 11-mands- og amerikansk fodboldbaner. Robotten er GPS-styret og kan derfor strege en bane op med 100 % nøjagtighed. Prisen for opstrengning af første bane vil være 800 kr. + moms. Efterfølgende baner på samme anlæg vil være 500 kr. + moms. Ved interesse kontakt Natur og Vejservice ved Michael og Jens.

Så blev det november og enden på græssæsonen 2018.

Det har været et anderledes år med en lang og varm sommer, som vi alle nød godt af.  Det gav dog nogle udfordringer for boldbanerne . Vi var generelt positivt overraskede over den hastighed, de formåede at reetablere sig selv. Både naturligt, da der endelig kom regn, og med hjælp fra ekstra pleje. 

Der vil i løbet af næste uge blive låst og indsamlet mål på sommerbanerne. I den forbindelse vil der blive gjort status på måltyper, fordeling, antal og tilstand. Såfremt I har mål på anlæggene, som pt. ikke anvendes, hører vi meget gerne fra jer, så de kan sættes i midlertidigt depot. Ligeledes må I meget gerne melde skadede og/eller meget tunge mål ind til vores driftsledere. Vi har desværre ikke mulighed for at skifte alle tunge mål på en gang. Det er en løbende proces, som desværre kommer til at foregå over flere år. Samtidig arbejder vi på at forbedre løsningerne med hjul.

Der klippes stadig græs på banerne, og det vil der blive gjort til og med d. 30/11. Det er vigtigt, at sikre kortklippede baner så langt ud i vækstsæsonen som muligt, da det nedsætter risikoen for sneskimmel og fastholder et højt antal græsplanter pr. bane.

Banerne vil ligeledes blive gennemgået nu af Natur og Vej Service og udbedret for bare felter og ujævnheder.

Årstiden – og sommerens udfordringer – taget i betragtning synes vi generelt, at banerne ser pæne ud. Det er godt, da vi grundet vinteren og deraf manglende græsvækst kun har ringe muligheder for, at foretage plejeforanstaltninger på banerne inden forårsopstarten. Vinteren vil bl.a. blive brugt på beskæringsopgaver på idrætsanlæggene, som f.eks. gennemgang af levende hegn.

Har du spørgsmål eller ønsker til driften, måske noget vi skal drøfte inden forårssæsonen, er vi naturligvis stadig til rådighed hele vinteren.

 

Med venlig hilsen

Morten, Rikke og Jakob

Sport & Fritid og Aarhus Fodboldforum har igen i år lavet en aftale omkring finansiering af kampe den første weekend i november.

Sport & Fritid bidrager med ca. kr. 30.000 til kampafvikling på kunstgræs.


Aarhus Fodboldforum forvalter tilskuddet. Som sidste år er følgende kampe omfattet af aftalen:


• Hold i herre Jyllandsserien
• Kvindeserie Vest
• Serie 1, 2, 3
• Samt ikke elitehold, der afslutter turneringen denne weekend


Aarhus Fodboldforum træffer aftaler med kunstgræsejerne om ovennævnte kampe og melder kamptidspunkter ud til klubberne.


Serie 4 indgår desværre ikke i aftalen. Disse kampe skal som tidligere afvikles som midt-ugekampe eller flyttes af klubberne selv til kunstgræsanlæg med egenbetaling.


Principperne for 2019 vil formentligt blive ændret. Bl.a. også fordi antallet af kunstgræsbaner i Aarhus Kommune glædeligvis er stigende.

 

Med venlig hilsen

Sport & Fritid

Jakob, Rikke og Morten

Nedenstående meddelelse er i dag udsendt til næsten alle formænd for idrætsklubber i Aarhus Kommune med udendørs aktivitet i Aarhus Kommune. Vi henvender os til de klubber der har markeret, at de har fodbold og andre udendørs idrætsgrene i foreningsportalen. Desværre mangler en del klubber, at markere deres aktiviteter på foreningsportalen og der er derfor nogle klubber der ikke har fået meddelelsen. Sport & Fritid skal derfor bede alle klubberne om, at ajourføre sine oplysninger i foreningsregistret på Foreningsportalen. I dette nyhedsbrev er koderne ikke angivet. Alle klubformænd som ikke har modtaget meddelelsen med koder i dag, kan få oplyst koderne ved henvendelse til Morten Thomsen på mnat@aarhus.dk.

Kørsel på græsbaner
På mange af kommunens idrætsanlæg er der opsat bomme, så det ikke er muligt at køre ind på græsbanerne med biler og andre køretøjer.

Årsagen hertil er, at græsbanerne ikke tåler kørsel med almindelige køretøjer. Både knallerter, MTV’er, personbiler, lastbiler mv. vil på de fleste tidspunkter give sporkørsel af banerne. En ting er selve køresporene. En anden er, at jorden komprimeres. Det betyder forringet græsvækst og arealer, hvor vandet bliver stående i pytter. Det ønsker vi at undgå.

Desværre er det vores erfaring, at der er mennesker, som - uden omtanke - synes, at det er sjovt at køre ræs på banerne. Herudover kan der også ske sporkørsel i forbindelse med arrangementer, stævner mv.

Det er således strengt forbudt at køre på banerne uden forudgående aftale med Sport & Fritid.

Undtaget herfra er kommunens gartnerne, der skal ind og arbejde på idrætsanlæggene. De har dels viden om banernes styrke. Dels skal deres maskineri være påmonteret græsdæk.  Vi har tidligere i år meldt ud til klubberne, at formændene i fodboldklubberne kan bede om at få koden til bommene udleveret.

Ambulancekørsel
Vi har desværre for nylig haft en episode på et anlæg, hvor ambulancen ikke kunne komme frem til en tilskadekommet. Vi har efterfølgende forsøgt at få en aftale med Falck og Region Midtjylland. Dette er endnu ikke lykkedes.

Derfor udsender vi nu koden til formændene i alle foreninger, der dyrker udendørs idræt på kommunens idrætsanlæg. Dette for brug i nødsituationer som f.eks. ambulancekørsel.

Koden er i øjeblikket XXXX.

Vi skal bede om, at formændene udleverer koden til alle relevante trænere og ledere således, at der til enhver træning og kamp, er en person til stede, der kan lukke bommen op for en ambulance eller andet udrykningskøretøj. Vi skal samtidig bede formændene om, at alle der får koden oplyst, er bekendt med indholdet i denne henvendelse.

Vi skal endvidere bede om, at koden ikke udleveres til andre, da låsene desværre bliver stjålet og brugt til privat brug.

Hvis man har brug for at åbne bommene i en anden anledning end en nødsituation, skal der altid søges om det i Sport & Fritid.

Låse på mulddepoter
Vi er i øjeblikket i gang med at sætte låse på mulddepoter på alle idrætsanlæg. Der monteres en 3-cifret kode. Koden er XXX (de tre sidste cifre i den anden kode). Det skyldes, at vi har udfordringer med hærværk på jordmaterialet. Det er ikke tilladt at ændre koden, da vores entreprenør skal kunne fylde op. Vi anbefaler, at græsfrø opbevares et tørt sted, f.eks. i klubhuset, så det ikke spirer i mulden. Det vil ødelægge både muld og frø.

Mvh

Jakob, Rikke og Morten

Den seneste uges nedbør har overraskende hurtigt ændret billedet på de aarhusianske fodboldbaner. I forrige uge var banerne gulbrune og uden tegn på vækst. I Sport & Fritid var vi meget spændte på at opleve banernes evne til at komme sig efter den lange tørke.

Den kraftige nedbør har heldigvis - og overraskende hurtigt - ændret billedet fra brune baner med tvivl om graden af genvækst - til grønne baner, dog med med huller i græstæppet. Hullerne vil fremstå værst i baner domineret af enårige græsser, der har en lavere modstandskraft overfor tørke frem for de flerårige kulturgræsser med underjordiske udløbere. 

I øjeblikket eksploderer græsvæksten. Man kan næsten se græsset gro. Da græsset ikke har været i vækst i måneder, ligger der en stor pulje af gødning. Dette - kombineret med varme og nedbør - giver græsset ekstraordinært gode vækstbetingelser.

Det giver til gengæld udfordringer for vores entreprenør, der har svært ved at følge med. Natur og Vej Service kører med ekstra materiel og på overtid for at leve op til tilstandskravet om 6 cm’s græshøjde. Driftslederne melder, at alle baner klippes minimum to gange ugentligt, og at de gør alt hvad de kan for at få væksten under kontrol.

Har I spørgsmål til arbejdet, er I velkomne til at kontakte vores to driftsledere:

Vest og Syd: Bent Severinsen 29208200, bsev@aarhus.dk
Nord og Midt: Michael Christensen, 29208248, michc@aarhus.dk

Har I spørgsmål til standarddriften, kan Jakob Helmer Nielsen kontaktes på 41848639 og njah@aarhus.dk.

Vi er i gang med at udbedre banerne. Nogle steder er vi nødt til at vertikalskære for at få et tykt tæppe af dødt græs væk. Andre steder kan vi efterså med det samme. På de baner, hvor græstæppet har taget størst skade, vil der blive eftersået med dobbelt mængde frø. Når græsset spirer, vil det være sårbart for slid. Derfor opfordrer vi til, at disse baner får mest muligt ro i etableringsperioden, da det lønner sig i det lange løb. Mange baner virker ekstra ujævne. Dette skyldes, at græsset står i tuer.

Efterårssæsonen er så småt begyndt. Målene blev låst op inden 1. august . Banerne er åbne for aktivitet. Vær opmærksom på at skolerne stadig holder ferie, så det er ikke alle steder, at der er åben til omklædningsrum. Kontakt skolens tekniske serviceleder og få en aftale i stand med ham.

Velkommen til Jakob

Vi har fået en ny kollega i Sport & Fritid. Han hedder Jakob Helmer Nielsen, er 26 år gammel og uddannet Skov- og Landskabsingeniør. Jakob kommer fra en stilling indenfor grøn drift i Københavns Kommune.

Jakob supplerer Rikke Schultz Nordentoft indenfor drift af udendørs idrætsanlæg. Den fremtidige fordeling mellem Rikke og Jakob bliver, at Jakob varetager den daglige drift. Det vil sige, at Jakob vil være den primære kontakt til brugerne, naboer og entreprenører i forhold til opgaver som: forårsklargøring, græsklipning, gødskning, afsætning af baner, målindkøb, flytning af mål mv. Herunder også kortopdateringer og tilsyn o.lign.

Rikke vil supplere Jakob på driften og fortsat arbejde med større opgaver på idrætsanlæggene som genopretning i form af f.eks.  dræning, skrælning, topdressing, vertidræning, tynding af læhegn, men også opgaver indenfor klimatilpasning og planlægning.

Henvendelser fra klubberne vedr. den daglige drift bør stadig primært rettes til vores entreprenør, Natur og Vejservice. Natur og Vejservice har opgaven frem til et nyt udbud hvilket starter d. 1. marts 2019, og som vi endnu ikke kender resultatet af.

I Nord kontaktes Michael Christensen på 29209004 eller michc@aarhus.dk

I Vest kontaktes Bent Severinsen på 29208200 eller bsev@aarhus.dk

I Sport & Fritid bør henvendelser om den daglige drift rettes til Jakob Helmer Nielsen på 41848639 eller njah@aarhus.dk

 

Status på boldbanerne

Som alle nok ved har sommeren været utrolig tør. Den manglende vand sætter sit præg på banerne der fremstår gule og svedne. Tørken har nu været så længe, at alle banerne er hårdt ramte.

Grundet vejrliget har det lang hen af vejen ikke været muligt at foretage de sædvanlige reetableringer og genopretninger af banerne hen over sommeren. Der er dog blevet foretaget mindre opretninger af lunker mv. Vi vil gerne opfordre til at tage størst muligt hensyn de steder, hvor der er udlagt ny muld og udsået græs.

Så vidt det er muligt vil vi også meget gerne appellere til, at I gør brug af de udleverede jorddepoter og græsfrø, så snart der kommer regn. Det gælder især i de sårbare områder som mål- og midterfelt og ved hjørneflagene. Det gør en kæmpe forskel! 

Den tørre sommer har ligeledes affødt en masse ønsker om vanding.  Ønsker der for manges vedkommende desværre ikke har kunnet efterkommes. Vi har generelt et forbud om at vande fodboldbanerne i kommunen. Det har vi indført fordi vanding er meget dyrt, pga. den store miljøbelastning og fordi at græsset får "dovne" rødder.

Men pga. den ekstreme tørke vi oplever lige nu har vi undtagelsesvis dispenseret fra denne politik på nogle anlæg.

Både mobile og stationære vandingsanlæg kræver et vis vandtryk. Det betyder i praksis at det på langt størstedelen af anlæggene slet ikke muligt at vande, da der ikke er det nødvendige vandudtag. Vi forsøger dog at holde liv i banerne, hvor det er muligt.

Enkelte klubber råder over de nødvendige foranstaltninger og har på den baggrund fået tilladelse til at vande banerne.

Lad os sammen bede om mere regn hos vejrguderne, så vi kan få de grønne boldbaner tilbage.

 

Med venlig hilsen

Sport & Fritid

Jakob, Rikke og Morten

Sæsonstart d. 14. april 2018 på de aarhusianske fodboldbaner

Efter de seneste dages sne og regn ser det endeligt ud til, at der er forår på vej. Vi krydser fingre for, at vejrudsigten holder.

Kommunens entreprenør står klar til at starte op på forårsklargøringen på mandag. 

De venter stadig på, at banerne tørrer så meget op, at ormeskud og andre ujævnheder kan strigles væk. Herefter gødes banerne, og græsklipning påbegyndes.

Vi forventer, at størstedelen af banerne vil være klar lørdag den 14. april 2018. 

Entreprenøren vil prioritere tørre og primære anlæg først. Der kan således være skolebaner og sekundære baner, som først forårsklargøres i den efterfølgende uge.

Det er vigtigt, at banerne ikke benyttes, før de er forårsklargjort, da ormeskud ellers vil omdannes til små pukler, som er svære at få væk igen.

Vi opfordrer til, at klubberne starter opkridtningen i løbet af næste uge, så der er streget op til en forventelig start  lørdag den 14. april 2018.

Vi ønsker jer alle en rigtig god forårssæson!

Med venlig hilsen

Sport & Fritid

 

Rikke & Morten